• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/7

Click para voltear

7 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
Maiztasun neurrietan, zeintzuk dira proportzioak? eta zeintzuk tasak?
Proportzioak: Prebalentzia eta intzidentzia metatua
Tasak: Intzidentzia tasa, dentsitate tasa
Tasen estandarizazio zuzena eta ez zuzena?
Zuzena: espezifikoak, esperotakoak, estandarizatuak
Ez-zuzena: RIE / esperotakoak, Ratio estandarizatua
Asoziazio eta inpaktu neurriak CC eta CSn?
Kasu kontrolean OR, kohortetan RR eta RAe/ RD eta PRA esp.
Nahasle faktoreetan noiz erabili estratifikazioa, eta noiz erregresio logistiko mota bakotxa?
Estratifikazioa daukazunean bakarrik nahasle 1. Erregresioa nahasle 1+. Prediktiboa eta explikatiboa.
Estratifikazioan 2 RRak zuzenean emuteotzu, nahasle 1 daolako. Explikatiboan lenengo atera biozu RR gordina eta gero doitua eta kalkulau. (gordina-ditua / doitua)
Aldarazlea den edo ez jakiteko ze komando?
Estratifikazioarena.
Tratamendu berria edo plazeboa hobea den jakiteko ze komando?
Estadisticos Sumarios 1.a, test de hipotesis clasicos, calc.inmediato de t-test
Komandoak para:
-RR
-Nahasle faktore 1
-Nahasle faktore 1+
-Predezitzeko koefizienteak
-Aldarazlea
-Pertsona-urte
-cc/cs menpekoa askea edo (RR, nahasle 1)
-Pertsona urte: Ir menpeko askea
-cc/cs menpeko aske,by(nahasle) erregresioan +aldarazle
-logistic eta logit