• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/20

Click para voltear

20 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
Quins tipus de resposta immuna hi ha?
I --> Anafilàctica: Generada per tot l'organisme, ràpida i agressiva. Mediada per basòfils i cels encebades (mastòcits)
II --> Citotòxica: Anticossos, mediada per limfòcits.
III --> Mediada per cels: limfòcits B desencadenen una resposta específica sobre un antigen conegut.
IV --> Immunocomplexes: antigen-anticòs que són reconeguts i atacats per neutròfils.
Els macròfags fan servir la degranulació.
FALS, fagociten. Els que utilitzen la degranulació són els neutròfils, basòfils i eosinòfils.
Les cels que resideixen al teixit davant de la presència d'un antigen són els limfòcits i els neutròfils.
CERT
Els limfòctis T i B reordenen el seu ADN (expanció clonal)
CERT
Els limfòcits T s'originen al timus.
FALS, a la mèdula òssea.
CD20 i CD79 ens permet reconèicer limfòcits T.
FALS, Limfòfits B.
Les cels verges o limfoblastes mai han estat exposades a un antigen
CERT
Quins són els òrgans limfoides primàris i secundaris?
Primaris: mèdul·la òssa i timus.
Secundaris: Melsa, ganglis limfàtics i txt limfoide associat a mucoses (MALT).
Els limfòcits B maduren al timus
FALS, maduren als òrgans limfoides secundaris.
Limfòcit B + Cels reticular dendrítica = Fol·licle primari.
FALS, fol·licle limfoide.
La via ràpida es dona dintre del centre germinal.
FALS, a fora.
No hi ha procésde selecció i competència: Immunoglobulines de baixa afinitat i anticossos poc específics.
Limfòfit petit --> immunoblaste --> plasmablaste --> cel plasmàtica.
En la via lenta, les cels finals produides són cels de memòria i cel plasmàtica (complexe antigen-anticòs).
CERT
En els centres germinals la zona fosca són centròcits (especialització) i la zona clara centroblasts (proliferació)
FALS.
Zona fosca --> centroblasts.
Zona clara --> centròcits.
La Ki67 és un antigen de proliferació cel·lular.
CERT
En els centres germinals s'expressa la molècula Bcl-2.
FALS.
La funció d'aquesta molec és protegir els limfòcits de l'apoptosi. Bcl-2 no s'expresa als centres grerminatius perquè el que volem aconseguir és que hi hagi cicles d'expanció i selecció clonal, x tant, que les cels defectuoses morin. RIP.
Els limfòcits T regulen la resposta dels B i tb l'apoptosi del centre germinal.
CERT.
En el còrtex del timus hi ha més limfòcits que cels epitelials. A la mèdul·la és el contrari.
CERT.
Els corpuscle de Hassal es troben a la melsa.
FALS, only al Timus.
Trobem MALT a tot el tub digestiu.
FALS.
A l'estòmac no.
Trobem MALT a la tràquea, bronquis i alveols
FALS, només en els 2 primers.