• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/21

Click para voltear

21 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
ENTRE QUE ANOS FOI A REVOLUCIÓN NEOLÍTICA?
DO 8 AO 10000 ANTES DE CRISTO
EN QUE ANO SE INVENTOU A ESCRITURA?
O 3500 ANTES DE CRISTO
EN QUE ANO CAEU ROMA?
NO 476 DC
EN QUE ANO SE DESCUBRIU AMÉRICA?
NO 1492 DC
EN QUE ANO FOI A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL?
1789 DC
CARACTERÍSTICAS DA DEMOCRACIA
O PODER ESTÁ EN TODOS OS CIDADÁNS, ASENTOUSE DURANTE O MANDATO DE PERICLES, INTERVENCIÓN DIRECTA DOS CIDADÁNS NAS DECISIÓNS DO GOBERNO, SÓ PODÍAN VOTAR CIDADÁNS, IGUALDADE DE PALABRA
PARTES DO TEMPLO?
PRONAOS, NAOS E OPISTOMO
TODO O QUE SABES SOBRE O PARTENÓN
CONSTRUÍDO NA SEGUNDA METADO DO SÉ**** V ANTES DE CRISTO BAIXO DIRECCIÓN DE FIDIAS, CONSTRUÍDO NA ACRÓPOLIS, É DÓRICO, OCTÁSTILO E PERÍPTERO, E TEN VARIAS CORECCIÓNS ÓPTICAS, COMO A CURVATURA DO ENTABOAMENTO, MAIOR GROSOR NAS COLUMNAS, ETC
ETAPAS DA ESCULTURA
ARCAICA, CLÁSICA E HELENÍSTICA
ESCULTORES DO SÉ**** V DA ETAPA CLÁSICA?
MIRÓN, FIDIAS E POLICLETO
CLASIFICA A ESCULTURA "FRISO PANATENEAS"
AUTOR: FIDIAS

ESTILO: CLÁSICO

COMENTARIOS: TÉCNICA DOS PANOS MOLLADOS, SENTIMENTO ÓPTICO
CLASIFICA A ESCULTURA "DORÍFORO"
AUTOR: POLICLETO

ESTILO: CLÁSICO

COMENTARIO: CANON 7 CABEZAS, PROPORCIÓN DAS PARTES
CLASIFICA A ESCULTURA "APOLO SAURÓCROMO"
AUTOR: PRAXÍTELES

ESTILO: CLÁSICO

COMENTARIOS: CURVA PRAXITELIANA, SENTIDO DO HUMOR
CLASIFICA A ESCULTURA "HERMES CON DIONISO NENO"
AUTOR: PRAXÍTELES

ESTILO: CLÁSICO

COMENTARIOS: CURVA PRAXITELIANA, SENTIDO DO HUMOR
EN QUE ANO SE FUNDOU ROMA?
756 ANTES DE CRISTO
CANDO ACABOU A MONARQUÍA?
EN 509 ANTES DE CRISTO
CANDO ACABOU A REPÚBLICA?
NO 27 ANTES DE CRISTO
CANDO CAEU O IMPERIO ROMANO?
EN 476 DESPOIS DE CRISTO
CAUSAS DA CRISIS DO SÉ**** III EN ROMA?
NON HAI CONQUISTAS NOVAS, GASTOS DESORBITADOS E PRESIÓN DOS BÁRBAROS
PARTES DUNHA ORDE DÓRICA
CORNISA, FRISO, ALQUITRABE, CAPITEL, ENTABLAMENTO, COLUMNA, PEDESTAL, TRIGLIFO, METOPA, ÁBACO, EQUINO
ESTAS PREPARAD@ PARA O EXAME?
SI :D