• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/19

Click para voltear

19 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
 • 3er lado (pista)
bakken
bakte
gebakken
bannen/prohibir
bande
gebannen
barsten/estallar
barstte
gebarsten
behangen/empapelado
behangde
behangen
braden/ azar
braadde
gebraden
brouwen/elaborar
brouwde
gebrouwen
heten/llamar
heette
geheten
hoeven/tener que
hoefde
gehoeven
houwen/tallar
houwde
gehouwen
lachen/reirse
lachte
gelachen
laden/cargando
laadde
geladen
malen
maalde
gemalen
raden/adivinar
raadde
geraden
scheiden/separarse
scheidde
gescheiden
spannen/tension
spande
gespannen
stoten/golpear
stotte
gestoten
vouwen/doblar
vouwde
gevouwen
wassen/lavar
waste
gewasen
weven/tejer
weefde
geweven