• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/3

Click para voltear

3 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
Quines obres destaquen entre les que va escriure Francesc Eiximenis?
Les dos obres que destaquen són :
-Lo crestià: una mena d'Enciclopèdia incompleta, en què el autor pretenia recollir tot el saber de la seua época. Per a mantenir l'atenció, intercala en la seua exposició exemples, contes i acudits, amb un llenguatge pròxim al lector, ple de refranys, frases fetes i termes col·loquials.
- El llibre de les dones: obra que pretén tenir una funció moralitzada i que dona una visió de la vida de les dones al segle XV.
Quines obres destaquen entre les que va escriure Sant Vicent Ferrer?
L'obra de Sant Vicent Ferrer està composta per una 300 sermons, transcrits pels Frares que acompanyaven el Sant mentre predicava.
Les característiques dels sermons eren determinades per la massa popular a qui Sant Vicent predicava. La veu, que modulava amb exclamacions, crits o onomatopeies, era un element essencial. Cal afegir els diàlegs, mitjançant els quals el Sant dramatitzava les seues històries i que aportaven una gran vivacitat a la seua predicació.
Interpel·lava sovint el seu auditori i reforçava les seues afirmacions amb exemples de la vida quotidiana, en la llengua popular del seu temps, plena d'expressions típiques i de modismes del valencià.
Quines obres destaquen entre les que va escriure Anselm Turmeda?
Destaquen dos obres :
-Llibre dels bons amonestaments ( 1398) : es un conjunt d'estrofes de rima fàcil i consells morals que va tenir una gran difusió i en el qual les afirmacions de fe cristiana alternen amb notes clarament anticlericals.
-Disputa de l'ase (1417): exposa les raons segons les quals es demostra la superioritat de l'home sobre els animals, i la refutació de totes per l'ase, excepte l'última, basada en l'encarnació humana del Fill de Déu.