• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/32

Click para voltear

32 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
estre_s
estrebs
sa_
sap
so_te
sobte
ma_
mag
du_te
dubte
ca_dal
cabdal
llo_
llop
solitu_
solitud
clareta_
claretat
joventu_
joventut
virtu_
virtut
ver_
verd
juliver_
julivert
abri_
abric
gro_
groc
arqueòle_
arqueòleg
sarcofa_
sarcofag
ca_dill
cabdill
su_
sud
Bagda_
Bagdad
encàrre_
encàrrec
amar_
amarg
càsti_
càstig
ca_damunt
capdamunt
fàsti_
fàstic
espàrre_s
espàrrecs
fre_
fred
tin_
tinc
enten_
entenc
llòbre_
llòbreg
a_nea
apnea
màne_
mànec