• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/141

Click para voltear

141 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
Regne
Reialme
Simultaneïtat, que dos fenòmens passen al mateix temps
Concomitància
Barreja del que és orgànic, mitològic i tecnològic.
Ciborg
Estrany, absurd
Grotesc
Divisió en dos, bifurcació
Dicotomia
Estudi de les monstruositats de l'organisme animal o vegetal
Teratologia
Silenciosament
Sigil•losament
Estudi de l'origen dels mots
Etimologia
Transformació, canvi profund
Metamorfosi
Ocell d'uns 25 cm de llargada, de plomatge negre i bec groc
Merla (Merlot)
Dona que alletava l'infant d'una altra dona
Dida (Didot)
Femella del porc. Verra
Truja
Femella de l'ase
Somera
Qualsevol de les fulles d'una porta o finestra
El batent
Generaci, origen
La gènesi
Herba aromàtica, usada com a condiment o com a planta medicinal
L'orenga
Conjunt de símptomes d'una malaltia
Una síndrome
Persona que mata el seu pare, la seva mare o algú de la seva família
Parricida
Senyal que he deixa el peu al terra per on ha passat
La petja
Peça llarga, amb mànigues, per anar al bany
El barnús
Que segueix la recta doctrina
Ortodox
Que ofèn greument el pudir
Obscè
Dolç, carinyós
Xamós
Cansat
Las
Sorprès, desconcertat
Perplex
Manera de procedir. Caràcter
Tarannà
Indegudament llarg, imprecís i poc concret, escrivint o parlant
Prolix
Net, acurat, ordenat
Pulcre
Aspre, intractable, insociable
Esquerp
Desvergonyit, insolent, groller
Procaç
Babau, curt d'enteniment, beneit
Tanoca
Subestimar algú
Menysprear
Relaxar
Distendre
Fer els ous, una femella d'animal ovípar. Un astre passar sota l'horitzó
Pondre
Reduir a pols o a petits fragments per fricció entre dos cossos durs
Moldre
Tancar
Cloure
Poc espavilat, curt de gambals
Talòs
Lliscar per un estretor , passar, escórrer-se
Esmunyir-se
Treure la llet (d'una femella) prement-li la mamella
Munyir
Dit del qui resta dret i immòbil com si estigués plantat a terra
Palplantat
Obrir
Descloure
Expressat clarament
explícit
Estrany, distant, allunyat
aliè
Que li agrada fer i veure sofrir
Sàdic
Que sent plaer en el sofriment
Masoquista
Amb forma i característiques humanes
Antropomòrfic
Relatiu al model més perfect d'una cosa
prototípic
Que tendeix a una simplificació extrema de les formes
minimalista
Escàs, reduït, mesquí
Migrat
Ostentós, ple de luxes
Fastuós
Que encadena, que enllaça
concatenatiu
Monument de pedra d'una sola peça
monòlit
petita cavitat (pulmonar o per a les dents al maxil•lar)
alvèol
Que parla diverses llengües
Poliglot
Camí més curt que el principal per arribar a un lloc
Drecera
Soroll, rebombori
Fressa
Campana petita que solen portar les vaques
Esquella
Bilis
El fel
Mongeta seca
Fesol
Pensar detingudament
Rumiar
Endolcir
Endulcorar
Tancament, part final d'un acte
Cloenda
Alimentació
Nodriment
Contracció dels músculs de la cara, com sota l'efecte d'un riure forçat
Rictus
Error que hom comet per distracció
Lapsus
Relatiu o pertanyent a les fàbriques o a la fabricació
Fabril
Olorós, que exhala fragància
Fragant
Condiment, substància aromàtica per condimentar (pebre, canyella, safrà...)
Espècia
Caldo
Brou
Ajupit, arronsat
Arraulit
Nombre mínim d'assistents a una assemblea perquè les decisions siguin vàlides
Quòrum
Mort natural, suau, sense agonia i sense molèsties
Eutanàsia
Persona que executa les penes de mort i altres penes corporals
Botxí
Molt clar i transparent
Diàfan
Cercar fins a descobrir
Esbrinar
Grup petit de persones, especialment soldats
Escamot
Imaginació que es pren com a realitat
Quimera
Desvergonyit, obscè
Impúdic
Més enllà de tot límit
A ultrança
Que es fa d'amagat, tractant d'evitar l'atenció de la gent
Furtiu
Poc hàbil
Maldestre
Amagat o posat en un forat o racó
Entaforat
Confús, no gens clar, poc net
Tèrbol
Microbi
Infusori
Tancament o dificultat de pas per un conducte orgànic
Obstrucció
Extrem superior d'un òrgan (aquí, la llengua)
Àpex
Cavitat
Alvèol
Prolongació de vel del paladar
Úvula (campaneta)
Tancament
Oclusió
Verí, substancia que pot provocar la mort
Metzina
Preguntar, indagar
Inquirir
Envoltar un lloc (població, castell) impedint-ne la sortida
Assetjar
Acostumar, habituar
Avesar
Posar (alguna cosa) dins un clot i cobrir-la amb la mateixa terra
Colgar
Humitat que es diposita al terra durant la nit
Rosada
Part de la medicina que estudia els pulmons i les vies respiratòries
Pneumologia
Polític que fa promeses irrealitzables per guanyar-se els governats
Demagog
Cisterna cavada a la roca per recollir l'aigua de pluja
Aljub
Persona enlluernada per les novetats en idees, gustos, modes...
Esnob
Pell del porc, un cop eliminat el pèl
Cotna
Peça on la gent fica el peu per cavalcar
Estrep
Insensible a causa del fred
Balb
Cec
Orb
Que fuig de l'acció de la justícia
Pròfug
Que comet la profanació d'una persona , cosa o lloc sagrat
Sacríleg
Que no fa mal
Innocu
Buit, especialment en sentit figurat
Vacu
Que manté relacions de tipus sexualitat fora de la parella
Promiscu
Consolar
Conhortar
Antiquat, que ha perdut vigència
Obsolet
El qui frueix menjant bé i abundosament
Gormand
Veritat, proposició indiscutida, admesa per tothom com a evident
Axioma
Rampell, decisió impulsiva
Rauxa
Excés de diversió, desmesura en el menjar, beure o altres plaers sensuals
Disbauxa
Vent suau
Oratge
Part d'un discurs que es desvia del tema principal
Digressió
Escanyolit, petitó, esquifit
Escarransit
Desordenar, desendreçar
Esbarriar
En un certamen, premi menor
Accèssit
Dit del mot format per l'addicció combinada d'un sufix i un prefix
Parasintètic
Urgent, que no admet cap dilació
Peremptori
Relatiu a l'art de desenvolupar la memòria per mitjà d'exercicis apropiats
Mneumotècnic
Força d'expressió per remarcar el que un diu o llegeix
Èmfasi
Carta privilegiada. Atot
Trumfo
Dona que se suposa a a que tenia el do de predir el futur
Sibil•la
Pensar profundament
Cavil·lar
Doctrina que sosté que el segon adveniment de Jesucrist és imminent
Adventisme
Que percep equivocadament els colors
daltònic
insignificant, poc important
banal
un avió, arribat a terra
aterrar
xocar, dos vehicles
col•lidir
lliurar un teu refugiat en un país estrany al govern del seu país
extradir
a poc a poc
xino-xano
a la lleugera
a la babalà
a dojo
en abundància
fixament, intensament
de fit a fit
De costat, obliquament
De gairell
Ajudant-se de les mans per encertar el camí
A les palpentes
Que està de boca avall, de boca a terra
De bocaterrosa
Al mateix temps. A l'ensems
Alhora
Fins i tot
Àdhuc