• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/3

Click para voltear

3 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
Funcions l'aparell de golgi
Plegar les proteïnes en les seves estructures terciàries, agregar molècules senyal a les proteïnes
Explica el que sàpigues dels lisozomes
Són vesicules propies de celules animals, contenen enzims digestius, ajuden a digerir els materials englobats per els fagosomes
Explica el que sàpigues dels mitocondris
Tenen ADM propi, es troben al totes les celules eucariotes, es on té lloc la síntesi d'ATP (producció d'energia) i la respiració celular.