• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/47

Click para voltear

47 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
aquare_la
aquarel·la
gori_a
goril·la
desti_ar
destil·lar
a_èrgia
al·lèrgia
co_ocar
col·locar
i_ustració
il·lustració
mi_ió
milió
mi_ionari
milionari
mi_er
miler
mi_esim
mil·lèsim
mi_enari
mil·lenari
mi_enni
mil·lenni
ape_ació
apel·lació
ca_igrafia
cal·ligrafia
e_ipse
el·lipse
inte_ecte
intel·lecte
libé_lula
libèl·lula
metà_lica
metàl·lica
nu_la
nul·la
penici_lina
penicil·lina
repe_lent
repel·lent
tranqui_litat
tranquil·litat
bè_lic
bèl·lic
cance_lar
cancel·lar
inte_ligencia
intel·ligència
osci_lar
oscil·lar
para_lel
paral·lel
satè_lit
satèl·lit
anu_lar
anul·lar
exce_lent
excel·lent
imbeci_litat
imbecil·litat
medu_la
medul·la
mo_lusc
mol·lusc
pe_lícula
pel·lícula
rebe_lió
rebel·lió
so_licitar
sol·licitar
sarsue_la
sarsuela
esque_la
esquela
cande_la
candela
te_la
tela
gase_la
gasela
cliente_la
clientela
pame_la
pamela
to_lerància
tolerància
de_legació
delegació
argi_la
argila
conci_li
concili