• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/23

Click para voltear

23 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
sociabilitat
pautes basiques
conformitat
adequacio caracteristiques
internalitzacio
canvi generacional
extencio tempral
de temporal a permanent
fals concens
generalitzacio
falça originalitat
del grup a la persona
reactancia
resistencia a acceptar normes socials
anomalia social
conflicet valors i normes
desindividuacio
fer coses que sols no fariem i degut a la presio del grup fem
espai situacional
domini temporal
territori fixe
pertany a un individu
territori compartit
compartit simultaniament
no desviacio social
fer el que faa la resta
excepcionalitat
ser unic
conformitat
conformarse sense pensar si esta be o no
3 tipus de defença del territori
ocupacio
demarcacio
evitacio
comportament prosocial
condolencia
cooperacio
ajuda
donacio
altruisme
agresivitat
conducta fisica intencional que esra destiinada a fer mal
violencia
materialiterialitzacio de l'agresivitat
conflicte
estat d'incompativiitat o contradiccio entre accions o proposits
poder
recompensa
coercitiu
legitim
referencia
expert
informacio
recompensa
coercitiu
legitim
referencia
expert
informacio
recompensa: premiar o castigar
coercitiu: forçar la conducta dels altres
legitim: dret a prendre decisions sobre la vida d'una persona
referencia: sser referent aporta poder
expert: reconeixement coneixement i habilitats
informacio: capacitat de manipulacio
lideratge
teoria X:empleats, els agrada ser manats, no volen responsabilitats
teoria Y: volen ser liders, els agrada el poder i manar