• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/13

Click para voltear

13 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
Informatica:
Es la branca de la tecnologia que estudia el tractament automàtic de la informació, usan ordinadors i altres dispositius
Ordinadors:
Es una màquina capaç de processar informació i presentar els resultats obtinguts rapidament
Components d'un ordinador:
Monitor
Telcat
Ratolí
CPU: Unitat central de processament, és el cervell de l'ordinador.
Font d'alimentació: Proporciona l'energia electrica necessaria per al funcionament
Les font d'energia s'encarreguen de...
proporcionar corrent elèctric
Els dispositius d'entrada s'encarreguen de...
introduir la informació
Els dispositius de processament i emmagatzematge s'encarreguen de...
fer operacions amb les dades i de desar-les
Els dispositius de eixida s'encarreguen de...
mostrar la informació de forma visible o audible
La placa base es:
On es posen tots els components d'un ordinador
Unitats d'emmagatzematge:
PB, TB, GB, MB, KB, byte, bits
1024
8
Ports:
És un canal de comunicació que transfereix dades entre la placa base i els perifèrics
Periferics, tipus:
Entrada
Eixida
Periferics d'entrada:
Teclat: Permaet introduir nombres, lletreds, símbols i ordres de control
Ratoli: Introdueix dades de manera gràfica amb un cursor en pantalla i amb clics als botons esquerra i dreta
Periferics d'eixida:
Monitor: Dona el resultat dels processos de forma gràfica. Es caracteritza per la seus resolució, velocitat d'actualització i el contrast
Impressora: El dispositiu permet imprimir en paper els documents processats per l'ordinador