• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/5

Click para voltear

5 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
Necessitas fisiològiques (necessitats deficitàries)
menjar, beure, dormir, tenir relacions sexuals... Són les necessitats que compartim amb els animals i són imorescindibes per a la supervivència
Necessitats de protecció y segiretat ND
Fab referencias a la protecció dvant de perills tant físics com psíquics. Son necessitats fonamentals durant la infància i tot el procés de creixement.
Necessitats d'afecte i acceptació ND
Fan referenca a la partinença a un grup: la família, els amics, esquip deportiu..
Necessitats de valoració
Fan referència s la búsqueda d'aitoestima i per tant al concepte positiu d'un mateix
Necessitats de creixement
Necessitats propies de l'autorealització. Maslow afirma que aquestes necessitats s'han de satisfer per ordre