• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/53

Click para voltear

53 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
cerimònia del tribunal de la inquisició en què es llegien solemnement el procés i les causes que s'havien instruït contra els acusats
acte de fe
que uneix per adhesió
aglutinador
inflexible, que no es deixa convèncer per res
inexorable
permís o llicència injustificat per alguna cosa
patent de cors
clar, evident, manifest
patent
antiquat, poc usat
obsolet
peça de fusta més ampla de baix que de dalt perquè s'aguanti dreta
bitlles
lloc determinat
indret
babau, bon Jan, sense agudesa mental
taujà
persona que surt de gresca i que va a dormir molt tard
tronera
creació imaginària que es pren com a real
quimera
que és beneficia d'una jurisdicció privilegiada
aforat
gandul
dropo
dirigir
adreçar
enganyar
ensarronar
acabament d'un espai de temps per fer una cosa
termini
(ploure) molt, en gran quantitat
a bots i barrals
encara que
baldament
donar un objecte valuós en garantia a canvi de diners
empenyorar
persona que es carrega de molta feina, la més pesada
escarràs
garrepa, massa prudent en les despeses
gasiu
aixoplugar-se, posar-se a l'abric d'alguna cosa
arrecerar-se
divertir-se, distreure's
esbargir-se
lloc d'una casa on es guarden els comestibles
rebost
estar a l'inici, sobretot en l'aprenentatge
ser a les beceroles
una multitud, una gran quantitat de...
una munió
fer malbé
malmetre
solució a una qüestió difícil
desllorigador
prendre
arrabassar
commoure's fortament
escruixir-se
Aparell volador que se sosté en l'aire usant gasos lleugers
Aerostat
El qui és creu apte per a tot. Persona molt creguda
Milhomes
Que mereix el menyspreu públic
Ignominiós
Moderat. Ni molt calent ni molt fred
Temperat
Molt ric
Opulent
Excusa per defugir o no fer alguna cosa
Subterfugi
Xiscle del porc, del conill, de la rata
Esgüell
Divulgar, propalar
Esbombar
Que té l'aspecte repulsiu de la mort
Macabre
Clot profund en el llit d'un corrent d'aigua on aquest fa un toll
Gorg
Polític que es basa en mètodes emotius i irracionals per acceptar que els governants acceptin programes i promeses impracticables
Demagog
Persona experta en l'art d'educar i ensenyar els infants
Pedagog
Disposat a acceptar qualsevol novetat
Esnob
Substància que conté elements indispensables per al creixement dels vegetals
Adob
Antiquat, en desús
Obsolet
Exemple, model
Paradigma
il•lusió òptica per a la reflexió total de la llum
Miratge
treure amb aigua clara el sabó
esbandir
atacar
escometre
Maquinació entre persones encaminada a mal fi
Conxorxa
Xiscle. Crit dels ocells nocturns
Esgarip
Gran
Magne
Molt amagat
Recòndit