• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/4

Click para voltear

4 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
Conèixer
Implica un contacte directe entre el subjecte i l'objecte
Saber
Contacte indirecte, disposa d'unes raons per justificar el que saps
Opinió
Es basa en creençes i interessos personals
Creença
El nivell de segueretat es major pero a vegades no és pot demostrar hi han dos tipus. Dubitativa i assertativa