• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/21

Click para voltear

21 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
Descripció Antic Règim
Sistema POLÍTIC i SOCIOECONÒMIC de l'Europa del segles XVI-XVII-XVIII. Procedeix de la DESCOMPOSICIÒ del FEUDALISME medieval i estarà vigent fins la REVOLUCIÓ FRANCESA.
Característiques de l'economia agrícola i senyorial
1.- Economia rural
2.-Propietat vinculada
3.-Pervivència del règim senyorial
4.- Tradicional i endarrerida
5.-Crisi de subsistència
6.-Economía de subsistència
7.-Burgesía va desenvolupar l'artesania i el comerç
Quin era el paper del senyor en les relacions de dependència? I el dels camperols?
El paper del SENYOR era JURISDICCIONAL es a dir dictar lleis i impartir justícia. Mentre que el del CAMPEROL era PAGAR els impostos i el delme.
Per què es va crear una crisi de subsistència?
Perquè hi havien molt males collites i a mès, del poco que tenien havien de donar el 10% a l'esglèsia.
Característiques societat estamental.
1.-Desigualtat jurídica.
2.- Inmobilisme.
Com podies aplegar a ser noble? I quins privilegis tenien aquestos?
Per herència o naixement, concessiò reial o per compra de títols. Els nobles tenien privilegis jurídics, ficals, senyorials i honorífics.
Característiques monarquía absoluta
1.- Dret diví
2.- Concentraciò de TOTS els poders
3.-Poder sense límits
4.- Contava amb la ajuda del Consell d'Estat i de la burocràcia centralitzada.
5.-Poca importancia de les Corts i Parlaments.
6.-Identificació del rei com a l'Estat.
Per què al final del s.XVIII l'Antic Règim va entrar en crisi?
Per l'absolutime, el creixement econòmic i les aspiracions de canvi del 3er estat
Per què va augmentar la població al s. XVIII?
Per la disminució de la guerra i de les epidèmies i l'augment de producció agrària .
Per què es va desenvolupar l'agricultura?
Per la rompuda de les terres i l'aparició de nous cultius i tècniques.
Quins tipus de desenvolupament manufacturarer hi havía?
1.-Sistema domèstic al camp.
2.-Sistema manufacturer.
En que consistien la faena a domicili i les manufactures?
Faena a domicili: Facilitar la materia primera a les families camperoles perque elaboraren productes als seus tallers.
Manufactures: Instal•lacions que concentraven molts treballadors per a elaborar articles de luxe.
Que eren les companyies comercials?Per què l'expansió del comerç a llarga distància va comportar el creixement d'aquestes companyies?
Eren companyies organitzades per comerciants privats que disposaven de la protecció de l'Estat, que els concedia privilegis.
Els beneficis obtinguts amb el comerç colonial eren molt alts i van afavorir el desenvolupament dels bancs i de les companyies comercials
Característiques de la revolució anglesa.
MONARQUÍA PARLAMENTARIA
1.- Guerra civil 1642-1648
2.-1649. Carles I es ajusticiat
3.-República de Cromwell
4.-1660.Restauració monarquía
5.-1679. Habeas Corpus
6.-1688."La Gloriosa ".
Característiques monarquía parlamentaria
1El reí regna pero no governa.
2 divisió de poders.
3 Voten tots els que tenen una determinada renda.
4 bipartidista
La gloriosa
Guillem d'Orange va jurar la declaració de drets l'any 1688
Per què les colònies britaniques volgueren independizarse?
Perquè no els deixaven enviar representants al Parlament, el imposaven una metrópoli comercial i alts impostos
Quan va començar el conflicte armat?
El 1773 en Boston per la revolta de té.
Quan es va redactar la Declaració d'independència dels EEUU? I que expressava?
Es va redactar el 4 de juliol de 1776 i expressava el deure de respectar els drets inalienables del poble.
En Quin any va ser redactada la constitució dels EEUU?
1787
Quina era la situació econòmica i social d'Espanya al començament del s. XVIII? Quins n'eren els problemes principals?
Espanya era una societat rural , amb una agricultura de rendiments baixos i tècnicament endarrerida. Amb les terrestre vinculados en mans dels privilegiats.
Els problemes eren la falta de: producció agraria, ensenyament i del creixement econòmic. A mès de la necesitat de modernizació de la cultura.