• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/53

Click para voltear

53 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
Función de relación
Captar información do noso contorno e do interior do corpo para reaccionar e dar unha resposta axeitada
Que intervén Na función de relación
Sentidos, sistema nervioso, aparato locomotor
Función de reprodución
Fai posible o nacemento dun novo ser humano
Que intervén Na función de reprodución
Aparato reprodutor masculino e o femenino
Función de nutrición
Obtén dos alimentos, da auga e do aire as substancias, o osíxeno e a enerxía para vivir
Cales son as funcións vitais?
Relación, nutrición e reprodución
Que intervén Na función de nutrición
O sistema dixestivo
O sistema respiratorio
O sistema circulatorio
O sistema excretor
Córnea
Capa transparente situada Na zona anterior do ollo por onde penetra a luz
Retina
Tecido onde se proxectan as imaxes
Iris
Membrana de cor que cambia de tamaño para dedicar pasar máis ou menos luz a través da pupila
Nervio óptico
Nervio que transmite as imaxes da retina ao cerebro
Cella
Pelo que protege o ollo da suor ou da auga que escorrega pola fronte
Pálpebra
Prego de pel móbil que cobre e protege o ollo
Pestanas
Pelos das pálpebras que protexen o ollo do po e exceso de luz
Cales son as partes do ouvido?
Caracol, nervio auditivo, cafés de ósiños, tímpano, conduto auditivo, pavillón auditivo
Caracol
Conductos que reciben as vibración a dos ósiños e captan o son
Nervio auditivo
Nervio encargado de transmitir os sons ao cerebro
Cadena de ósiños
Pequenos ósiños que reciben as vibracións do tímpano e as transmiten ao ouvido interno
Tímpano
Membrana que vibra ao recibir as ondas sonoras
Conduto auditivo
Conduto que dirixe o son cara ao ouvido medio. No seu interior hai cerume para protoxelo
Cales son as partes do ouvido?
Caracol, nervio auditivo, cafés de ósiños, tímpano, conduto auditivo, pavillón auditivo
Pavillón auditivo
Parte externa di ouvido que recolle e dirixe as ondas sonoras ao interior (é a orella)
Cales son os sentidos?
Tacto
Ouvido
Vista
Olfacto
Gusto
Cales son os órganos dos sentidos?
Vista: o ollo
Ouvido: o ouvido
Tacto: a pel
Olfacto: o nariz
Gusto: a lingua
Identifica os elementos
Para que serve o sentido do tacto?
Para percibir a forma, a textura, a temperatura daquilo que tocamos
Fosas nasais
Orificios polos que entran ao interior do nariz os cheiros
Mucosa olfactiva
Capa que recobre o interior das fosas nasais e captan os cheiros
Papilas gustativas
Pequenos grans que captan os sabores
Cales son os sabores básicos?
Salgado
Ácido
Doce
Amargo
Localiza os sabores
Cerebro
Recibe a información dos sentidos, analízaa e elabora unha resposta. Controla a memoria, a linguaxe ou as emocións
Cerebro
Recibe a información dos sentidos, analízaa e elabora unha resposta. Controla a memoria, a linguaxe ou as emocións
Cerebelo
Coordina os movementos e controla a postura
Cerebro
Recibe a información dos sentidos, analízaa e elabora unha resposta. Controla a memoria, a linguaxe ou as emocións
Cerebelo
Coordina os movementos e controla a postura
Tronco encefálico
Regula as funcións mecánicas como a respisarción, o cozarón, a tose...
Cerebro
Recibe a información dos sentidos, analízaa e elabora unha resposta. Controla a memoria, a linguaxe ou as emocións
Cerebelo
Coordina os movementos e controla a postura
Tronco encefálico
Regula as funcións mecánicas como a respisarción, o cozarón, a tose...
Identifica os elementos
Cerebro
Recibe a información dos sentidos, analízaa e elabora unha resposta. Controla a memoria, a linguaxe ou as emocións
Cerebelo
Coordina os movementos e controla a postura
Tronco encefálico
Regula as funcións mecánicas como a respiración, o corazón, a tose...
Identifica os elementos
Encéfalo
Atópase no interior do cranio e está formado polo cerebro, o cerebelo e o tronco encefálico
Medula espiñal
Está no interior da columna vertebral e transmite aos nervios as orde do encéfalo
Medula espiñal
Está no interior da columna vertebral e transmite aos nervios as orde do encéfalo
Nervios
Son unha rede por todo o corpo. Transmiten a información ao aparato locomotor
Que é o aparato locomotor?
É o aparato encargado de executar as respostas do sistema nervioso. Está formado polo sistema esquelético e o sistema muscular.