• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/38

Click para voltear

38 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
Zehartu/Zehaztu
Desviar, extraviarse, atravesar, cruzar,/ Concretar, determinar
Aldagai/Aldakorra
variable (sustantivo/persona)
jasan/nozitu/pairatu/sufritu
Sufrir
biltzar=bilkura=batzar=bilera
reunion
leporatu
responsabilizar
galera
daño
Egotzi/Egoitza
expulsar, impulsar/ Residencia
Beste hainbeste
otros tantos
besteak beste/ beste batzuen artean
entre otros
zendu=hil Hildako
morir / muerto
jaZo
Suceder
Gardena
Transparente
kanela zotza
canela en rama
Biziki=arrunt
oso
Iragazkor/Iragazkaitz
Permeable/ Impermeable
Egunsentia/Eguntxintak
Amanecer
Gutizia
Capricho
xurgatu
absorber, aspirar
eginkizun
tarea, quehacer
itsaskor
pegadizo, pegajoso
itsaski
marisco
astindu
sacudir
Gaztigatu
avisar, comunicar
Heldugabe
inmaduro
oldarkor
agresivo, impetuoso
alderatu
acercarse, aproximarse
ahalbide
posibilidad
ondoezik
indispuesto
Auzi
disputa
hornidura
abastecimiento
ezeztatu
anular, negar, desdecir
eramangarri
portatil
Gorpuztu
Materializar, tomar cuerpo
oinuts
descalzo
Gernu/Garunera
orina/cerebro
Aitzinean
Aurrean
Antzina
Garai batean
Zuhur/Zuhurtasuna/Zuhurkeria
prudente o tacaño/Prudencia/Avaricia