• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/27

Click para voltear

27 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
Aparell volador que se sosté en l'aire usant gasdos lleugers.
Aeròstat
El qui es creu apte per a tot. Persona molt creguda
Milhomes
Que mereix el menyspreu públic.
Ignominiós
Moderat. Ni molt calent ni molt fred.
Temperat
Molt ric.
Opulent
Excusa per defugir o no fer alguna cosa.
Subterfugi
Xiscle del porc, del conill, de la rata.
Esgüell
Divulgar, propalar.
Esbombar
Que té l'aspecte repulsiu de la mort.
Macabre
Clot profund en el llit d'un corrent d'aigua on aquest fa un toll.
Gorg
Polític que es basa en mètodes emotius i irracionals per acceptar que els governants acceptin programes i promeses impracticables.
Demagog
Persona experta en l'art d'educar i ensenyar els infants.
Pedagog
Disposat a acceptar qualsevol novetat.
Esnob
Substància que conté elements indispensables per al creixement dels vegetals.
Adob
Antiquat, en desús.
Obsolet
Exemple, model.
Paradigma
Il·lusió òptica per la reflexió total de la llum.
Miratge
Treure amb aigua clara el sabó.
Esbandir
Atacar.
Escometre
Maquinació entre persones encaminada a mal fi.
Conxorxa
Xiscle. Crit dels ocells nocturns.
Esgarip
Gran.
Magne
Molt amagat.
Recòndit
Dir adéu, abans d'anar-se'n
Acomiadar-se
De tota manera
Tanmateix
Analític
Deductiu
Sintètic
Inductiu