• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/72

Click para voltear

72 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
A les antigues polis gregues, ciutat alta, fortificada, on s'aixecaven els temples.
A les antigues polis gregues, ciutat alta, fortificada, on s'aixecaven els temples.
ACRÒPOLIS
ACRÒPOLIS
Element decoratiu que remata els tres vèrtexs d'un frontó.
Element decoratiu que remata els tres vèrtexs d'un frontó.
ACROTERI
ACROTERI
Plaça pública en el centre de la ciutat grega, servia per al mercat, reunió... era el centre neuràlgic de la vida ciutadana.
Plaça pública en el centre de la ciutat grega, servia per al mercat, reunió... era el centre neuràlgic de la vida ciutadana.
ÀGORA
ÀGORA
En escultura, la figura o ornament que sobresurt del pla que forma el fons. Segons el gruix dels objectes representats se denomina baix relleu, mig relleu o alt relleus
En escultura, la figura o ornament que sobresurt del pla que forma el fons. Segons el gruix dels objectes representats se denomina baix relleu, mig relleu o alt relleus
RELLEU
RELLEU
Temple que presenta pòrtic de columnes a les dues façanes menors.
Temple que presenta pòrtic de columnes a les dues façanes menors.
AMFIPRÒSTIL
AMFIPRÒSTIL
Edifici romà dedicat a espectacles públics tal com lluites de
gladiadors, de feres... amb un espai central obert (arena), mur de seguretat i grades (càvea).
Edifici romà dedicat a espectacles públics tal com lluites de
gladiadors, de feres... amb un espai central obert (arena), mur de seguretat i grades (càvea).
AMFITEATRE
AMFITEATRE
Construcció o sistema de conducció d'aigües des de les fonts naturals, rius o pantans fins a les ciutats. Segons el desnivell que han de salvar es poden superposar dos o tres fileres d'arcades.
Construcció o sistema de conducció d'aigües des de les fonts naturals, rius o pantans fins a les ciutats. Segons el desnivell que han de salvar es poden superposar dos o tres fileres d'arcades.
AQÜEDUCTE
AQÜEDUCTE
Arc semicircular que té el centre en la línia d'arrencada.
Arc semicircular que té el centre en la línia d'arrencada.
ARC DE MIG PUNT
ARC DE MIG PUNT
Monument commemoratiu romà. Amb 1 o 3 arcades. A l'àtic apareix la inscripció commemorativa i al cim l'estàtua o carro triomfal en bronze del personatge a qui es dedica .
Monument commemoratiu romà. Amb 1 o 3 arcades. A l'àtic apareix la inscripció commemorativa i al cim l'estàtua o carro triomfal en bronze del personatge a qui es dedica .
ARC DE TRIOMF
ARC DE TRIOMF
Part inferior d'un entaulament que es recolza directament sobre el capitell de les columnes.
Part inferior d'un entaulament que es recolza directament sobre el capitell de les columnes.
ARQUITRAU
ARQUITRAU
A la casa romana, pati porticat on es troba l'impluvium // Recinte tancat i porticat que precedeix l'entrada d'alguns edificis.
A la casa romana, pati porticat on es troba l'impluvium // Recinte tancat i porticat que precedeix l'entrada d'alguns edificis.
ATRI
ATRI
Base o pedestar d'un temple format per tres escalons o grades. característic de l'art clàssic
Base o pedestar d'un temple format per tres escalons o grades. característic de l'art clàssic
BASAMENT / CREPIDOMA
BASAMENT / CREPIDOMA
Part inferior d'una columna sobre la que reposa elfust.
Part inferior d'una columna sobre la que reposa elfust.
BASE
BASE
Edifici civil dedicat a l'administració de justícia i les relacions comercials a la Roma clàssica.A partir de L´Edicte de Milà,el model basílica romana passarà integrament a l´arquitectura cristiana.
Edifici civil dedicat a l'administració de justícia i les relacions comercials a la Roma clàssica.A partir de L´Edicte de Milà,el model basílica romana passarà integrament a l´arquitectura cristiana.
BASÍLICA
BASÍLICA
En escultura, representació de la part superior del cos humà cap, coll i començament del tronc.
En escultura, representació de la part superior del cos humà cap, coll i començament del tronc.
BUST
BUST
Relació de proporcions que les diferents parts guarden entre si i amb el conjunt de l'obra.
Relació de proporcions que les diferents parts guarden entre si i amb el conjunt de l'obra.
CÀNON
CÀNON
Element ubicat sobre el fust de la columna que sosté directament l'arquitrau. Sol estar decorat i adopta formes molt diverses
Element ubicat sobre el fust de la columna que sosté directament l'arquitrau. Sol estar decorat i adopta formes molt diverses
CAPITELL
CAPITELL
Espai triangular ubicat entre l'extradós d'un arc i l'arrabà que l'enmarca
Espai triangular ubicat entre l'extradós d'un arc i l'arrabà que l'enmarca
CARCANYOL
CARCANYOL
Escultura femenina que substitueix el fust d'una columna o pilar.
Escultura femenina que substitueix el fust d'una columna o pilar.
CARIÀTIDE
CARIÀTIDE
Sala que guarda l'estàtua de la divinitat al temple clàssic
Sala que guarda l'estàtua de la divinitat al temple clàssic
CEL·LA / NAOS
CEL·LA / NAOS
Procediment per realitzar estàtues de bronze. Un cop modelada la figura en cera, se recobreix de material refractari (guix, fang). Quan s’ha assecat, se realitza un forat en la part superior per vesar la colada de bronze fos -mentre que la cera...
Procediment per realitzar estàtues de bronze. Un cop modelada la figura en cera, se recobreix de material refractari (guix, fang). Quan s’ha assecat, se realitza un forat en la part superior per vesar la colada de bronze fos -mentre que la cera surt per un orifici inferior. Quan el metall és fred, se fractura el motlle i se desprèn l’estàtua.
CERA PERDUDA
CERA PERDUDA
Edifici de la Roma clàssica dedicada a les curses de carros.
Edifici de la Roma clàssica dedicada a les curses de carros.
CIRC
CIRC
Dovella situada en la part central d'un arc.
Dovella situada en la part central d'un arc.
CLAU D'ARC
CLAU D'ARC
Dovela central que clou una volta o un arc i que sol anar esculpida
Dovela central que clou una volta o un arc i que sol anar esculpida
CLAU DE VOLTA
CLAU DE VOLTA
Columna pròpia de l'ordre clàssic que apareix al món romà. Presenta base, fust llis i un equí i un àbac menys desenvolupat que el dòric.
Columna pròpia de l'ordre clàssic que apareix al món romà. Presenta base, fust llis i un equí i un àbac menys desenvolupat que el dòric.
COLUMNA TOSCANA
COLUMNA TOSCANA
Contraposició harmònica de parts relaxades i en tensió del cos humà quan està dret i en actitud de descans.
Contraposició harmònica de parts relaxades i en tensió del cos humà quan està dret i en actitud de descans.
CONTRAPOSAT / CONTRAPPOSTO
CONTRAPOSAT / CONTRAPPOSTO
Estàtua grega d’època arcaica de marbre o bronze que representa una figura femenina.
Estàtua grega d’època arcaica de marbre o bronze que representa una figura femenina.
CORA
CORA
Element arquitectòni que coron un entaulament, que en sobresurt i sol aparèices motllurada
Element arquitectòni que coron un entaulament, que en sobresurt i sol aparèices motllurada
CORNISA
CORNISA
Coberta semiesfèrica generalment ubicada sobre un espai quadrat que empra les petxines per passar a una planta circular o octogonal. Per aconseguir més alçada s’ubica sobre un tambor i pot estar coronada per una llanterna.
Coberta semiesfèrica generalment ubicada sobre un espai quadrat que empra les petxines per passar a una planta circular o octogonal. Per aconseguir més alçada s’ubica sobre un tambor i pot estar coronada per una llanterna.
CÚPULA
CÚPULA
Cadascuna de les peces que formen un arc.
Cadascuna de les peces que formen un arc.
DOVELLA
DOVELLA
Curvatura convexa donada al fust de la columna pels arquitectes grecs.
Curvatura convexa donada al fust de la columna pels arquitectes grecs.
ÈNTASI
ÈNTASI
En l'arquitectura clàssica designa el conjunt format per l'arquitrau, el fris i la cornisa. En l'arquitectura clàssica
En l'arquitectura clàssica designa el conjunt format per l'arquitrau, el fris i la cornisa. En l'arquitectura clàssica
ENTAULAMENT
ENTAULAMENT
Espai on es desenvolupa l'acció teatral. Característic de l'época clàssica
Espai on es desenvolupa l'acció teatral. Característic de l'época clàssica
ESCENA
ESCENA
Superfície plana sobre la qual descansen les columnes.
Superfície plana sobre la qual descansen les columnes.
ESTILÒBATA
ESTILÒBATA
Pòrtic amb columnes situat a l'àgora de les ciutats gregues.
Pòrtic amb columnes situat a l'àgora de les ciutats gregues.
ESTOA
ESTOA
Superfície convexa exterior d'un arc o volta.
Superfície convexa exterior d'un arc o volta.
EXTRADÓS
EXTRADÓS
Part anterior o principal d’un edifici per l’exterior.
Part anterior o principal d’un edifici per l’exterior.
FAÇANA /FRONTIS
FAÇANA /FRONTIS
Alçada d'un arc o volta contada a partir de la clau.
Alçada d'un arc o volta contada a partir de la clau.
FLETXA (D'ARC)
FLETXA (D'ARC)
Plaça principal de les ciutats romanes on se celebrava el mercat, les reunions ciutadanes i on se situaven els edificis més importants del culte i la vida civil. Se correspon a l’àgora grega.
Plaça principal de les ciutats romanes on se celebrava el mercat, les reunions ciutadanes i on se situaven els edificis més importants del culte i la vida civil. Se correspon a l’àgora grega.
FÒRUM
FÒRUM
Coronament triangular d'una façana, un pòrtic, una porta o una finestra
Coronament triangular d'una façana, un pòrtic, una porta o una finestra
FRONTÓ
FRONTÓ
Part vertical de la columna entre la base o l'estilòbata i el capitell. Pot ser llis o amb estries
Part vertical de la columna entre la base o l'estilòbata i el capitell. Pot ser llis o amb estries
FUST
FUST
Filera de pedres d'un mur sobre la qual descansa o arranca un arc o volta.
Filera de pedres d'un mur sobre la qual descansa o arranca un arc o volta.
IMPOSTA (LÍNIA )
IMPOSTA (LÍNIA )
Superfície interna d'un arc o d'una volta.
Superfície interna d'un arc o d'una volta.
INTRADÓS
INTRADÓS
Element arquitectònic situat horitzontalment sobre els brancals d’una porta
Element arquitectònic situat horitzontalment sobre els brancals d’una porta
LLINDA
LLINDA
Amplada màxima d'una obertura.
Amplada màxima d'una obertura.
LLUM (DE L'ARC)
LLUM (DE L'ARC)
Al fris dòric, peça quadrangular, generalment decorada, situada entre els tríglifs.
Al fris dòric, peça quadrangular, generalment decorada, situada entre els tríglifs.
MÈTOPA
MÈTOPA
Decoració que s'aconsegueix juxtaposant sobre un fons de ciment o calç, tessel—les, peces de marbre...
Decoració que s'aconsegueix juxtaposant sobre un fons de ciment o calç, tessel—les, peces de marbre...
MOSAIC
MOSAIC
Part posterior d'un temple grec sense comunicació amb la naos i oposada a la pronaos.
Part posterior d'un temple grec sense comunicació amb la naos i oposada a la pronaos.
OPISTÒDOM
OPISTÒDOM
En arquitectura clàssica estil o disposició dels elements sustentadors i sustentats que componen un edifici, especialment pel que es refereix a la forma, proporcions i ornamentació de la columna i l’entaulament. Els principals ordres arquite...
En arquitectura clàssica estil o disposició dels elements sustentadors i sustentats que componen un edifici, especialment pel que es refereix a la forma, proporcions i ornamentació de la columna i l’entaulament. Els principals ordres arquitectònics són: dòric, jònic, corinti, toscà i compost.
ORDRE (ARQUITECTÒNIC)
ORDRE (ARQUITECTÒNIC)
Part del teatre de forma semicircular o circular, on s'hi col·locava l'altar, el cor, els músics...
Part del teatre de forma semicircular o circular, on s'hi col·locava l'altar, el cor, els músics...
ORQUESTRA
ORQUESTRA
Espai destinat a exercicis gimnàstics.
Espai destinat a exercicis gimnàstics.
PALESTRA
PALESTRA
Construcció funerària monumental dedicada a persones il·lustres / Temple destinat al culte de tots els déus.
Construcció funerària monumental dedicada a persones il·lustres / Temple destinat al culte de tots els déus.
PANTEÓ
PANTEÓ
A la casa grecoromana, pati interior voltat de columnes, situat a la part posterior.// Porxo amb columnes que envolta un edifici.
A la casa grecoromana, pati interior voltat de columnes, situat a la part posterior.// Porxo amb columnes que envolta un edifici.
PERISTIL
PERISTIL
Element arquitectònic de suport vertical de secció no circular.
Element arquitectònic de suport vertical de secció no circular.
PILAR
PILAR
Pilar adossat al mur.
Pilar adossat al mur.
PILASTRA
PILASTRA
Planta longitudinal d’una o tres naus (excepcionalment 5) amb la central més elevada.
Planta longitudinal d’una o tres naus (excepcionalment 5) amb la central més elevada.
PLANTA BASILICAL
PLANTA BASILICAL
Pedestal sobre el que descansen un grup de columnes (p.ex. als claustres)// Basament sobre el que s'edifica un temple.
Pedestal sobre el que descansen un grup de columnes (p.ex. als claustres)// Basament sobre el que s'edifica un temple.
PODI
PODI
Revestiment de colors que cobreixen les obres arquitectòniques o escultòriques.
Revestiment de colors que cobreixen les obres arquitectòniques o escultòriques.
POLICROMIA
POLICROMIA
Estructura arquitectònica adossada a un edifici, coberta i limitada per arcades.
Estructura arquitectònica adossada a un edifici, coberta i limitada per arcades.
PÒRTIC
PÒRTIC
Sala o pòrtic que precedeix la naos.
Sala o pòrtic que precedeix la naos.
PRONAOS
PRONAOS
La primera dovella immediata a l’arrencament de l’arc.
La primera dovella immediata a l’arrencament de l’arc.
SALMER
SALMER
Escultura de fusta.// Tècnica per obrar una escultura de fusta o pedra.
Escultura de fusta.// Tècnica per obrar una escultura de fusta o pedra.
TALLA
TALLA
Bloc cilíndric que superposat forma el fust d'una columna // Estructura cilíndrica o poligonal que sosté la cúpula donant-li alçada.
Bloc cilíndric que superposat forma el fust d'una columna // Estructura cilíndrica o poligonal que sosté la cúpula donant-li alçada.
TAMBOR
TAMBOR
Edifici destinat a representacions escèniques i musicals d’època clàssica. Consta d'hemicicle o càvea, orquestra, prosceni i escena.
Edifici destinat a representacions escèniques i musicals d’època clàssica. Consta d'hemicicle o càvea, orquestra, prosceni i escena.
TEATRE
TEATRE
Construcció romana de caire civil destinada als banys.
Construcció romana de caire civil destinada als banys.
TERMES
TERMES
Cadascuna de les petites peces cúbiques de marbre, terra cuita, vidre, etc. que s'utilitzen per formar un mosaic
Cadascuna de les petites peces cúbiques de marbre, terra cuita, vidre, etc. que s'utilitzen per formar un mosaic
TESSEL·LA
TESSEL·LA
A les portalades de les esglésies, espai delimitat per la llinda i la primera arquivolta, que sol contenir escenes en relleu / Espai interior d'un frontó.
A les portalades de les esglésies, espai delimitat per la llinda i la primera arquivolta, que sol contenir escenes en relleu / Espai interior d'un frontó.
TIMPÀ
TIMPÀ
A l'antiga Grècia, temple circular.
A l'antiga Grècia, temple circular.
TOLOS
TOLOS
En l'ordre dòric, cadascuna de les parts en que està dividit el fris amb una disposició alternada amb les mètopes.
En l'ordre dòric, cadascuna de les parts en que està dividit el fris amb una disposició alternada amb les mètopes.
TRÍGLIF
TRÍGLIF
Element decoratiu en espiral característic del capitell jònic... També, en llenguatge genèric, s’utilitza el terme com a sinònim de tot motiu
decoratiu curvilini.
Element decoratiu en espiral característic del capitell jònic... També, en llenguatge genèric, s’utilitza el terme com a sinònim de tot motiu
decoratiu curvilini.
VOLUTA
VOLUTA
Espai horizontal situat entre l'arquitrau i la cornisa en l'arquitectura clàssica
Espai horizontal situat entre l'arquitrau i la cornisa en l'arquitectura clàssica
FRIS
FRIS
A les ciutats i campaments romans, carrers que l'atravessen d'est a oest.
A les ciutats i campaments romans, carrers que l'atravessen d'est a oest.
DECUMANUS
DECUMANUS