• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/35

Click para voltear

35 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
Arc característic de l'arquitectura gòtica que descarrega el pes de les voltes en els contraforts.
Arc característic de l'arquitectura gòtica que descarrega el pes de les voltes en els contraforts.
ARCBOTANT O BOTERELL
ARCBOTANT O BOTERELL
Església principal d'una diòcesi seu del bisbe i del capítol catedralici.
Església principal d'una diòcesi seu del bisbe i del capítol catedralici.
CATEDRAL
CATEDRAL
Part de l’església tradicionalment reservada al clergat on es realitzen els cants.
Part de l’església tradicionalment reservada al clergat on es realitzen els cants.
COR
COR
Espai comprès entre dos murs de càrrega
Espai comprès entre dos murs de càrrega
CRUGIA
CRUGIA
Procediment per representar una figura que en la realitat estaria ubicada en posició perpendicular o obliqua en relació amb el plànol pictòric
Procediment per representar una figura que en la realitat estaria ubicada en posició perpendicular o obliqua en relació amb el plànol pictòric
ESCORÇ
ESCORÇ
Tècnica característica de Leonardo da Vinci que consisteix a difuminar els contorns de les figures, amb la qual cosa s'aconsegueixen efectes atmosfèrics.
Tècnica característica de Leonardo da Vinci que consisteix a difuminar els contorns de les figures, amb la qual cosa s'aconsegueixen efectes atmosfèrics.
ESFUMAT
ESFUMAT
Pilastra en forma de piràmide truncada i invertida de vegades antropomorfa.
Pilastra en forma de piràmide truncada i invertida de vegades antropomorfa.
ESTÍPIT
ESTÍPIT
Finestra composta per dos o tres arcs i una o dues columnes amb capitells treballats. Característica de
l’arquitectura gòtica.
Finestra composta per dos o tres arcs i una o dues columnes amb capitells treballats. Característica de
l’arquitectura gòtica.
FINESTRA CORONELLA
FINESTRA CORONELLA
Tècnica utilitzada per a la pintura mural que s'aplica sobre l'enlluit, de sorra i calç, mentre encara és humit, emprant colors trempats amb aigua.
Tècnica utilitzada per a la pintura mural que s'aplica sobre l'enlluit, de sorra i calç, mentre encara és humit, emprant colors trempats amb aigua.
FRESC
FRESC
Element decoratiu en forma d'angle que corona l'arc apuntat d'un portal o finestral en el gòtic.
Element decoratiu en forma d'angle que corona l'arc apuntat d'un portal o finestral en el gòtic.
GABLET
GABLET
Figura de pedra que sovint adopta formes humanes o d'animals fantàstics. Serveix per desguassar l'aigua procedent de canalons o teulades. Característic de l'art gòtic.
Figura de pedra que sovint adopta formes humanes o d'animals fantàstics. Serveix per desguassar l'aigua procedent de canalons o teulades. Característic de l'art gòtic.
GÀRGOLA
GÀRGOLA
Ornamentació escultòrica o pictòrica d’éssers fantàstics humans, vegetals i animals, completament
entrellaçats formant un tot. Característica del Renaixement.
Ornamentació escultòrica o pictòrica d’éssers fantàstics humans, vegetals i animals, completament
entrellaçats formant un tot. Característica del Renaixement.
GROTESC
GROTESC
Tela de lli , cànem, cotó... sobre la que es pinta. // Fragment o porció de murada.
Tela de lli , cànem, cotó... sobre la que es pinta. // Fragment o porció de murada.
LLENÇ
LLENÇ
Galeria oberta formada per arcades sostingudes per pilars o columnes.// Edifici públic destinat a transaccions mercantils.
Galeria oberta formada per arcades sostingudes per pilars o columnes.// Edifici públic destinat a transaccions mercantils.
LLOTJA
LLOTJA
Volta en forma de mitja lluna oberta a la volta principal per donar-hi llum.
Volta en forma de mitja lluna oberta a la volta principal per donar-hi llum.
LLUNETA
LLUNETA
Columna o element vertical que divideix verticalment en dos el buit d’una obertura (un portal o un finestral)
Columna o element vertical que divideix verticalment en dos el buit d’una obertura (un portal o un finestral)
MAINELL
/TRENCALLUMS
MAINELL
/TRENCALLUMS
Espai interior d'una església , en sentit longitudinal, determinat pels murs o per files de columnes o pilars.
Espai interior d'una església , en sentit longitudinal, determinat pels murs o per files de columnes o pilars.
NAU
NAU
Procediment pictòric que dissol els pigments en olis (llinosa, nou...) i s'apliquen sobre fusta o tela preparats. Van Eyck va perfeccionar la tècnica.
Procediment pictòric que dissol els pigments en olis (llinosa, nou...) i s'apliquen sobre fusta o tela preparats. Van Eyck va perfeccionar la tècnica.
OLI (PINTURA )
OLI (PINTURA )
Mètode geomètric que permet representar l'espai tridimensional sobre un espai bidimensional.Per a la seva formació té en compte les línies que convergeixen en un punt de fuga.
Mètode geomètric que permet representar l'espai tridimensional sobre un espai bidimensional.Per a la seva formació té en compte les línies que convergeixen en un punt de fuga.
PERSPECTIVA LINEAL
PERSPECTIVA LINEAL
Tipus de perspectiva que intenta representar l’atmosfera que envolta els objectes, difuminant els contorns i fent que els colors
perdin intensitat a mesura que s’allunyen.
Tipus de perspectiva que intenta representar l’atmosfera que envolta els objectes, difuminant els contorns i fent que els colors
perdin intensitat a mesura que s’allunyen.
PERSPECTIVA AÈRIA
PERSPECTIVA AÈRIA
Element arquitectònic de forma triangular curvilínia que té la funció de servir de suport a una cúpula tot passant d'una planta quadrada a una de circular.
Element arquitectònic de forma triangular curvilínia que té la funció de servir de suport a una cúpula tot passant d'una planta quadrada a una de circular.
PETXINA
PETXINA
Pilar format per nombroses motllures adossades que normalment comparteixen base i capitell. Característic del gòtic.
Pilar format per nombroses motllures adossades que normalment comparteixen base i capitell. Característic del gòtic.
PILAR (FASCICULAT)
PILAR (FASCICULAT)
En l'arquitectura gòtica, torreta apiramidada i punxeguda que serveix de contrapès a l'empenta de
l'arcbotant i accentua la verticalitat de l'edifici
En l'arquitectura gòtica, torreta apiramidada i punxeguda que serveix de contrapès a l'empenta de
l'arcbotant i accentua la verticalitat de l'edifici
PINACLE
PINACLE
Es tracta generalment d'una planta basilical amb voltes de creueria i amb les naus laterals de la mateixa altura que la central.
Es tracta generalment d'una planta basilical amb voltes de creueria i amb les naus laterals de la mateixa altura que la central.
PLANTA DE SALÓ
PLANTA DE SALÓ
Conjunt de carreus (pedres) que omplen l’espai entre els arcs i els nervis d'una volta de creueria.
Conjunt de carreus (pedres) que omplen l’espai entre els arcs i els nervis d'una volta de creueria.
PLEMENTERIA
PLEMENTERIA
Retaule que consta de més de tres taules. De vegades són articulats i es poden plegar sobre el plafó central.
Retaule que consta de més de tres taules. De vegades són articulats i es poden plegar sobre el plafó central.
POLÍPTIC
POLÍPTIC
Estructura arquitectònica situada a l'entrada d'un edifici, sostinguda per columnes o pilars
Estructura arquitectònica situada a l'entrada d'un edifici, sostinguda per columnes o pilars
PÒRTIC
PÒRTIC
Obra d'escultura, de pintura o mixta que se situa rere l’altar i serveix per ornamentar-lo. Les seves parts
principals són: predel·la o bancal, pisos o cossos horitzontals, carrers verticals, guardapols, etc.
Obra d'escultura, de pintura o mixta que se situa rere l’altar i serveix per ornamentar-lo. Les seves parts
principals són: predel·la o bancal, pisos o cossos horitzontals, carrers verticals, guardapols, etc.
RETAULE
RETAULE
Obertura o finestra circular de grans dimensions amb traceria, calat i vidrat, característic del gòtic. Es troba generalment a les façanes de les esglésies.
Obertura o finestra circular de grans dimensions amb traceria, calat i vidrat, característic del gòtic. Es troba generalment a les façanes de les esglésies.
ROSASSA / ROSETÓ
ROSASSA / ROSETÓ
Objecte funerari en forma de caixa de gran diversitat de formes i decoració en el qual es col·loca el cos del difunt.
Objecte funerari en forma de caixa de gran diversitat de formes i decoració en el qual es col·loca el cos del difunt.
SARCÒFAG
SARCÒFAG
Obra artística pintada o esculpida de forma rodona, semblant a un medalló.
Obra artística pintada o esculpida de forma rodona, semblant a un medalló.
TONDO
TONDO
Decoració arquitectònica feta sobre pedra calada. Especialment la que decora les ogives dels finestrals gòtics, triforis ,rosasses...
Decoració arquitectònica feta sobre pedra calada. Especialment la que decora les ogives dels finestrals gòtics, triforis ,rosasses...
TRACERIA
TRACERIA
Obra que consta de tres cossos en la qual els dos laterals es tanquen sobre el central; pot ser d’ivori, fusta...
Obra que consta de tres cossos en la qual els dos laterals es tanquen sobre el central; pot ser d’ivori, fusta...
TRÍPTIC
TRÍPTIC
Conjunt de gran cromatisme format per petits fragments de vidre acolorits subjectes per tires de plom que s’empra per tancar els finestrals de les esglésies o d’altres monuments
Conjunt de gran cromatisme format per petits fragments de vidre acolorits subjectes per tires de plom que s’empra per tancar els finestrals de les esglésies o d’altres monuments
VITRALL
VITRALL
Volta generada pel desplaçament d'un arc de mig punt al llarg d'un eix longitudinal.
Volta característica del gòtic formada per arcs ogivals que reforça les seves arestes amb nervis.
VOLTA DE CREUERIA
VOLTA DE CREUERIA